Fotografie všech účastníků projektu

Aj cesta môže byť cieľom

Podporujeme mladých ľudí zo znevýhodneného prostredia na ceste za objavením ich vysnívanej kariéry. 

Cíl projektu

Cieľ projektu

Cieľom projektu je dať šancu a vytvoriť podmienky pre lepšiu budúcnosť, kvalitné uplatnenie a spokojný, samostatný život tým, ktorí by túto príležitosť inak nemali. Chceme im dať šancu vzlietnuť a stať sa dravcom biznisu.

Pro koho je projekt určený

Pre koho je určený

Projekt je určený pre študentov 3. a 4. ročníka strednej školy, ktorí sa nachádzajú v zložitej rodinnej či zdravotnej situácií (napr. rozpad rodiny, nefunkčné rodinné zázemie a nízke príjmy domácnosti, choroba v rodine alebo študenta, drogy, alkohol či násilie v rodine, opatrovníctvo, inštitucionálna starostlivost, atď.) z Českej republiky a Slovenska, ktorí sa neboja vziať osud do svojich rúk a posunúť sa s našou pomocou ďalej.

Náplň projektu Tvoja šanca

Podporujeme mladých ľudí zo znevýhodneného prostredia na ceste za objavením ich vysnívanej kariéry. Samsung Tvoja šanca je ročný intenzívny rozvojový program, ktorého cieľom je posunúť nadaných stredoškolákov so zložitou životnou situáciou k ich vysnívanému kariérnemu cieľu a naštartovať ich úspešný osobný i profesionálny život. V roku 2019 prebieha druhý ročník tohto projektu. Sledujte cesty našich 12 účastníkov za ich vysnívanou kariérou.

Skupinová časť je zameraná predovšetkým na soft-skills ako sú prezentačné a komunikačné zručnosti a budovanie osobnej značky, ale súčasťou je aj praktická príprava na pracovný pohovor, hospodárenie s peniazmi, základy marketingu, IT, apod. Kľúčovou časťou projektu je ale časť individuálna, kedy si každý z účastníkov v spolupráci s kariérnym poradcom a mentormi tvorí vlastný plán systematického rozvoja priamo na mieru. Zostaví si ročný plán konkrétnych úloh a aktivít, ktoré počas projektu absolvuje. Súčasťou plánu môžu byť vzdelávacie kurzy, účasť na konferenciách, jazykové kurzy či pobyty, mentoring a koučing, nákup kníh, softvér a hardvér, a veľa ďalšieho, a to vždy v rámci vlastného prideleného rozpočtu. Učia sa tak zároveň myslieť projektovo a ako efektívne hospodáriť s peniazmi.

 

Podporujeme mladých ľudí zo znevýhodneného prostredia na ceste za objavením ich vysnívanej kariéry.

1. ročník projektu

V roku 2018 prebiehal 1. ročník projektu, bližšie informácie o projekte a účastníkoch nájdete nižšie. Prihlasovanie do ďalšieho ročníka bude prebiehať na prelome roka.

Naši statoční

Portrét Bianky

Bianka

Žitná-Radiša

Portrét Dalibora

Dalibor

Brno

Portrét Denise

Denis

Spišská Nová Ves

Portrét Kristíny

Kristína

Letovice

Portrét Lucie

Lucia

Žilina

Portrét Marie Anny

Maria Anna

Nová Dedina

Portrét Matyáše

Matyáš

Ostrava

Portrét Miloslavy

Miloslava

Prachatice

Portrét Natálie

Natálie

Havířov

Portrét Petra

Petr

Čeladná

Portrét Pavla

Pavel

Praha

Portrét Veroniky

Veronika

Levice

Zaujímajú vás najnovšie aktuality a posuny našich statočných?
Sledujte nás na sociálnych sieťach!

Kontaktné údaje

Projekt Samsung Tvoja šanca je realizovaný v spolupráci s neziskovou organizáciou Nadání a dovednosti o.p.s.

Lucie Mairychová

manažerka projektu

+420 777 661 910